FORGOT YOUR DETAILS?

TOLE MẠ KẼM

  • Z275/G450

  • ĐỘ DÀY: 1,5 ; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5; 3,0 mm K1219, K1250
  • TRỌNG LƯỢNG: 11 Tone
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
TOP